سوالات متداول

در طراحی رله‌های پیشتاز نکاتی در نظر گرفته شده که بتواند جایگزین مناسبی برای رله‌های از رده خارج شده Sepam اشنایدر الکتریک باشند. یکی از آن نکات، امکان پشتیبانی از CT Core Balance های رله‌های اشنایدرالکتریک با نام CSH می‌باشد.
رله‌های جریانی پیشتاز دارای 5 Analog Input می‌باشند،
3 ورودی جهت CTهای 1 یا 5 آمپر
1 ورودی CT Core Balance های استاندارد
1 ورودی CSH
نکته: رله پیشتاز در یک زمان، تنها قابلیت پشتیبانی یکی از ورودی‌های CT Core Balance های فوق را دارا می‌باشد یا CSH با Core Balance استاندارد بنابراین رله قابلیت پشتیبانی دو CT Core Balance بصورت همزمان را دارا نمی‌باشد.
نکته: ابعاد رله‌های حفاظتی پیشتاز کاملا منطبق با رله‌های Sepam طراحی شده است.

همزمان شدن ساعت رله‌های پیشتاز (Sync clock) علاوه بر روش شبکه - همچون بسترهای مدباس و 61850 - از طرق Triggerشدن Digital input ای که فانکشن آن Sync Clock ست شده باشد، تاریخ و ساعت رله‌ها به یک زمان مشخص ست می‌شوند.

تمامی رله‌های ولتاژی پیشتاز، شامل تمام رله‌های سری 40 (PS40, PM41, PT42) و حفاظت busbar سری 20 (PB22)، امکان Synchro-check با ANSI Code 25 را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

از اصلی‌ترین مزیت های رله پیشتاز می‌توان به امکان سفارش‌سازی سریع (باتوجه به ساخت ایران بودن آن) اشاره کرد.
همچنین دارای امکاناتی از قبیل:

Nominal Supply Voltage -
Nominal of Digital Input Voltage (voltage withstand) -
Number of Digital Input / Digital Output -
Communication Interface -

یکی از قابلیت‌های رله‌های حفاظتی پیشتاز، بهره‌بری از مکان یاب خطا (Fault Locator 21FL) می‌باشد. این واحد کنترلی جهت خطوط HV و MV با طول بیشتر از 5km با خطای مکان یابی 1km قابل استفاده می‌باشد. رله با گرفتن مشخصات توالی مثبت و صفر خط (X0 R0 X+ R+) و قابلیت Trigger شدن با Digital input و همچنین امکان هماهنگی با دیگر واحدهای حفاظتی، امکان برقراری ارتباط با رله‌های Distance موجود را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.