نصب رله حفاظتی پیشتاز PT42

۱ PISHTAZ 313S
مرحله اول:

ابعاد رله پیشتاز کاملا منطبق بر رله های Sepam سری 20 و 40 می باشد و به راحتی میتوان رله پیشتاز را جایگزین کرد.

۲ PISHTAZ 313S
مرحله دوم:

بعد از قرار گیری رله پیشتاز در تابلو مورد نظر رله توسط گیره هایی که در بالای رله قرار گرفته اند در جای خود فیکس می شود.

مرحله سوم:

طبق دیاگرام زیر می توان اتصالات رله پیشتاز PT42 را جهت قرار گیری در مدار انجام داد.

۳

نحوه اتصالات و پیکربندی مربوط به رله پیشتاز PT42 در حالت های مختلف آورده شده است:

Transformer Feeder Protection with voltage monitoring

 
 
Earth Fault protection -
Primary: 50G/51G -

Earth Fault protection -
Secondary -
64REF -
50G/51G -

 
 
Earth Fault protection -
Secondary: 50G/51G -

Transformer incomer Protection with voltage monitoring

Parallel Incomer Protection -
Transformer directional phase overcurrent protection: 67 -
Transformer secondary earth fault protection:50G/51G, 59N -

Parallel Incomer Protection -
Transformer directional phase overcurrent protection: 67 -
Transformer secondary earth fault protection:67N/67NC, 64REF -

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رله های پیشتاز با واحد فروش و پشتیبانی در تماس باشید.